SZKOLENIA WSTĘPNE

Szkolenia wstępne ogólne w dziedzinie bhp i ppoż przyjmowanych pracowników do jednostek  Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum odbywają się w formie instruktażu ogólnego w każdą środę o godzinie 13.00 w sali nr 15 (parter) w Inspektoracie BHP UJ.

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (DZ.U. 2004.180,1860). Instruktaż ogólny odbywają, przed dopuszczeniem do wykonywania pracy, nowo zatrudnieni pracownicy, studenci odbywający u pracodawcy praktykę studencką oraz uczniowie szkół zawodowych zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu. 
 
Następnie, szkolenie wstępne na stanowisku pracy tzw. instruktaż stanowiskowy, przeprowadza się przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na określonym stanowisku w jednostce Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum.
 

SZKOLENIA OKRESOWE

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, aby obowiązek realizacji szkolenia okresowego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy był dla pracowników jak najmniej uciążliwy i czasochłonny – udostępniliśmy program szkoleń okresowych w formie platformy internetowej: https://bhp.cm-uj.krakow.pl/

Szkolenia okresowe w dziedzinie bhp dla pracowników jednostek Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum dbywają się cyklicznie zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. (Dz.U.2004.180.18060).

Szkolenie okresowe ma na celu aktualizację i ugruntowanie wiedzy i umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zaznajomienie uczestników szkolenia z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie.

Pracownicy o terminie i miejscu szkolenia infomowani są drogą elektroniczną na indywidualny adres e-mail pracownika w domenie uj.edu.pl

Kontakt

Inspektorat BHP UJ
ul. Kopernika 31
pok. 14
31-024 Kraków
tel.: 12 663 36 75
fax. 12 663 36 62
e-mail: bhp.cm@uj.edu.pl