Kontakt

Inspektorat Ochrony Przeciwpożarowej
ul. Radziwiłłowska 4
pok. 201
31-026 Kraków
tel.: 12 422 06 44 w. 23
fax: 12 422 06 44 w. 31