Czynniki chemiczne

NOWE PIKTOGRAMY – RODZAJE 
________________________________________
Nowe piktogramy (znaki ostrzegawcze) określające rodzaj zagrożenia, jak również piktogramy obowiązujące na mocy przepisów dotyczących transportu można pobrać ze strony internetowej ONZ
Piktogramy CLP – Strona Europejskiej Agencji Chemikaliów
 
(żródło: strona https://clp.gov.pl/clp/pl/oznakowanie/piktogramy/)
 
 
 

NOWE PIKTOGRAMY

 

Bezpieczeństwo Chemiczne w UJ CM

Kontakt

Inspektorat BHP UJ
ul. Radziwiłłowska 4
pok. 206
31-026 Kraków
tel.: 12 422 06 44 w. 30
fax: 12 422 06 44 w. 31
e-mail: bhp.cm@uj.edu.pl