137.0203.35.2017

Komunikat nr 35
Zastępcy Kanclerza Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum
z dnia 4 grudnia 2017 roku

 

w sprawie: badań profilaktycznych pracowników

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że od dnia 2 listopada 2017 r. badania profilaktyczne pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum wykonują wyłonione zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych oraz regulaminem określającym zasady i formy udzielania zamówień finansowanych ze środków publicznych w UJ CM następujące podmioty:

1. Centrum Medycyny Profilaktycznej Spółka z o. o.
    ul. Bolesława Komorowskiego 12, 30-106 Kraków.

2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki w Krakowie (Poradnia Badań Profilaktycznych – Medycyna Pracy) ul. Kopernika 19, 31-501 Kraków.

Podstawą przeprowadzenia badania profilaktycznego będzie imienne skierowanie dla pracownika, zawierające opis warunków pracy, uwzgledniający informacje o występowaniu na stanowisku pracy czynników niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia lub czynników uciążliwych i innych wynikających ze sposobu wykonywania pracy.

Rejestracji można dokonywać:

1. Centrum Medycyny Profilaktycznej Spółka z o. o.:

osobiście w placówce codziennie od poniedziałku do czwartku w godzinach
od 7.00 do 17.00, w piątki od 7.00 do 15.30
telefonicznie od godziny 10.00 – tel. 12 68 30 594, 12 68 30 596,
12 68 30 556.

 

2. Poradnia Badań Profilaktycznych – Medycyna Pracy Szpital Uniwersytecki:

osobiście w poradni codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach
od 7.30 do 14.00
telefonicznie od godziny 7.30 do 14.00 – tel. 12 424 77 32.

 

W ramach skierowania, każdemu pracownikowi przysługuje wykonanie podstawowych badań
tj.: badania laboratoryjne (morfologia krwi, badanie ogólne moczu), zdjęcie klatki piersiowej oraz badanie lekarskie przez lekarza specjalistę medycyny pracy.

Badania psychologiczne kierowców zawodowych oraz pracowników, którzy wykorzystują samochód osobowy do celów służbowych wykonywane będą w Centrum Medycyny Profilaktycznej Spółka z o. o. ul. Bolesława Komorowskiego 12, 30-106 Kraków.

Ponadto, w zależności od charakteru wykonywanej pracy, określonego przez kierownika jednostki organizacyjnej w skierowaniu na badania, lekarz medycyny pracy zleca wykonanie dodatkowych badań niezbędnych do wydania orzeczenia stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.

Wykonanie wszystkich przysługujących pracownikowi badań, winno być potwierdzone przez pracownika UJ CM i pracownika Wykonawcy na formularzu stanowiącym załącznik
do skierowania.

Wszelkie nieprawidłowości związane z wykonywaniem badań profilaktycznych przez
 w/w Wykonawcę proszę zgłaszać do Inspektoratu BHP UJ CM ul. Radziwiłłowska 4,
tel. 12 422 06 44 wew. 30.

 

 

Zastępca Kanclerza Uniwersytetu Jagiellońskiego

ds. Collegium Medicum

 

mgr Joanna Nikodemowicz

 

Instrukcja wypełniania skierowania na badania profilaktyczne

Kontakt

Inspektorat BHP UJ
ul. Radziwiłłowska 4
pok. 206
31-026 Kraków
tel.: 12 422 06 44 w. 30
fax: 12 422 06 44 w. 31
e-mail: bhp.cm@uj.edu.pl