Akty i regulacje wewnątrzuczelniane

  • 1
  • 2

Kontakt

Inspektorat BHP UJ
ul. Kopernika 31
pok. 14
31-024 Kraków
tel.: 12 663 36 75
fax. 12 663 36 62
e-mail: bhp.cm@uj.edu.pl