Komunikat Zastępcy Kanclerza UJ ds. CM w sprawie zapewnienia napojów pracownikom przez pracodawcę.

KUCM-0133-K-17/2010                                                                                                 Kraków, dnia 23 czerwca 2010r.

 

KOMUNIKAT
Zastępcy Kanclerza Uniwersytetu Jagiellońskiego
ds. Collegium Medicum

w sprawie: zapewnienia napojów pracownikom przez pracodawcę


Szanowni Państwo,


W związku z podwyższonymi temperaturami w okresie wiosenno – letnim na stanowiskach pracy, na których temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 280C, zgodnie z § 4.1 pkt 5 rozporządzeniem Rady Ministrów  z dnia 28 maja 1996r (Dz. U. Nr 60, poz. 279 z 1996 r.) w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów - uprzejmie informuję, iż Pracodawca zdecydował o zapewnieniu napoi pracownikom na stanowiskach pracy, w okresie od maja do września w każdym roku kalendarzowym. Zapotrzebowanie na napoje należy składać poprzez Sekcję Zaopatrzenia UJ CM ze środków własnych Jednostek.
Napoje powinny być dostępne przez całą zmianę roboczą w ilości zaspakającej potrzeby pracowników.

Zastępca Kanclerza Uniwersytetu Jagiellońskiego
ds. Collegium Medicum

mgr Ewa Pędracka - Kwaskowska

 

 


Otrzymują:
- Kierownicy wszystkich jednostek organizacyjnych UJ CM 

Kontakt

Inspektorat BHP UJ
ul. Kopernika 31
pok. 14
31-024 Kraków
tel.: 12 663 36 75
fax. 12 663 36 62
e-mail: bhp.cm@uj.edu.pl