Komunikat Rektora ds. refundacji okularów 2014

RP CM/0133/5/2014

Komunikat Nr 5
Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum
z dnia 3 listopada 2014 r.


w sprawie: ustalenia kwoty refundacji  kosztów zakupu okularów korygujących wzrok.Na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej  z  dnia 1 grudnia  1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz.  973), na wniosek Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum ustala się kwotę refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok, dla pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum obsługujących monitory ekranowe.

Ustala się kwotę refundacji przez Pracodawcę kosztów zakupu okularów w wysokości 250 zł stanowiącą średni koszt zakupu szkieł korekcyjnych, podstawowych oprawek oraz robocizny.

Jednocześnie wskazuję, iż procedura regulująca refundację kosztów zakupu okularów korygujących wzrok ustalona  Komunikatu nr 9 z dnia 3 listopada 2010 r. pozostaje bez zmian.


Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego
ds. Collegium Medicum

Prof. dr hab. Piotr Laidler

 
 

Kontakt

Inspektorat BHP UJ
ul. Kopernika 31
pok. 14
31-024 Kraków
e-mail: bhp.cm@uj.edu.pl